top of page

Часто питають, що почитати? Тому викладаю деякі назви книг та список авторів, які справили на мене враження. Багато є онлайн. Сподіваюся, це дасть вам деякі орієнтири.

 

Мої книги ще в процесі.) Також можете звернути увагу, що, заради підтримки українців, на моєму Ютуб каналі викладено теоретичну частину Базового курсу Терапії усвідомленням у вільний доступ.

1. Джон Уітмор "Коучинг високої ефективності". Біблія коучінга.

3. Тімоті Голві "Теніс, як внутрішня гра", Книга засновника коучінга, який сам себе таким не вважає.)

3. Урі та Фішер "Шлях до згоди або переговори без поразок". Хороша книга з конфліктології.

4. Книги та відео сучасних авторів Тибету:

 

Чок'ї Німа Рінпоче


Палден Шераб Рінпоче та Цеванг Догьял Рінпоче


Патрул Рінпоче

5. Зуєв Є.І. "Дерево цілительства". Багато ілюстрацій прийомів системи Е.І.Зуєва БЕСТ – для нас історична цінність та прикраса тілесної практики. З практики Зуєва походить тілесний варіант нашої терапії.

6. Урсула Франке, "Коли я заплющую очі, я бачу тебе" - про вільні уявні розстановки.

7. Слободяник А.П. "Психотерапія, навіювання, гіпноз". Моя перша книга з психотерапії.

8. Кен Медуз "Там, де літають орли". Добрий огляд шаманських практик.

Ну, і звичайно ж:

9. Террі Кліффорд "Демони нашого розуму. Алмаз зцілення" - порівняльний аналіз західної та тибетської психіатрії, книга, з якої почалося моє занурення в буддизм Тибету. На сторінках цієї книги я зустрів Падмасамбхаву – великого тантричного майстра 8 століття, одного із засновників буддизму Тибету.

10. Треба додати Карла Роджерса - це must read та червона нитка нашої терапії теж. Студенти відмічають, що саме Роджерс навчає їх абсолютному прийняттю клієнтів. Є аудіокниги.

Всі ці та інші знання ми прагнемо інтегрувати в Терапії усвідомленням. 

Є ще деякі мої книги безпосередньо по нашій темі, їх можна пошукати в Інтернеті за моїм ім'ям. Або напишіть мені.

Можливо, добре буде тут додати ще:

Наукові публікації про Терапію усвідомленням:

Наукові статті:

1. Каніфольський І.Б., Кравченко В.Ю. Терапія усвідомленням – новітній напрям психотерапії. Журнал сучасної психології. Науковий журнал. Випуск 1 (28), 2023. С. 77-84. http://www.journalsofznu.zp.ua/.../psych/article/view/3208

2. Каніфольський І. Б., Кравченко В. Ю. Диференціація понять «терапія усвідомленням» та «терапія усвідомленості» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-9-8882

Тези конференцій:

3. Кравченко В.Ю. Місце терапії усвідомленням в сучасному світі. Інновації в науці: нові підходи та актуальні дослідження. Матеріали науково-практичної конференції. (м.Ужгород, 23-24 вересня 2022). Одеса. С.79-81.

4. Кравченко В.Ю. Психологічне консультування під час війни. Science and education in progress. Dublin. Ireland. Octovber 26-28, 2022. C.166-169.

5. Кравченко В.Ю. Терапія усвідомленням: аналіз емпіричного випадку. Теоретичні та практичні дослідження в галузі гуманітарних і природничих наук. Матеріали науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 24-25 лютого 2023 р.). Одеса: 2023. С. 92 – 94.

6. Каніфольський І.Б., Кравченко В.Ю. Етико-організаційні засади терапії усвідомленням. MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 19-21 June 2023. С. 528-531.

JOURNALSOFZNU.ZP.UA

www.journalsofznu.zp.ua

А також це:

Етичний кодекс Терапії усвідомленням (потенціалу)

Обов'язки терапевта:

1. Не шкодити клієнту.

2. Допомагати клієнту в усвідомленні по його запиту в межах сесії.

3. Надавати клієнту свободу та підтримку в усвідомленні.

4. Пропонувати клієнту цілісність усвідомлення за орієнтирами:

- запит, стан зараз, його причини, потенціал клієнта (згідно з алгоритмом роботи);

- тіло, емоції, образи, думки; в сьогоденні, майбутньому і минулому; на поверхневому, причинному і потенційному рівнях (згідно з мапою усвідомлення);

- та в будь якому напрямку, необхідному для вирішення запиту клієнта.

5. Терапевт має надавати клієнту можливість зворотнього зв'язку протягом та в кінці сесії.

6. Терапевт має встановлювати емпатійний контакт з клієнтом, укладати взаємно прийнятний контракт, допомагати клієнту прояснити запит, як прояв потенціалу, проявляти емпатію (розумне співчуття) до клієнта протягом сесії.

7. Терапевт несе відповідальність за свою професійну роль на протязі сесії та після неї, він не має думати, говорити і робити те, що може завадити клієнту та всім причетним особам.

8. Терапевт має піклуватися про всі фігури та образи в усвідомленні, не ігнорувати нічого І нікого з досвіду клієнта, якщо це актуально для клієнта.

9. Терапевт має зберігати конфіденційність: не виносити особисту інформацію клієнта за межі сесії.

Спільна відповідальність та відповідальність клієнта:

10. Кожен з учасників несе відповідальність за організацію сесії та участі в ній зі своєї сторони (технічні умови, місце, час тощо).

11. Від клієнта очікується участь в сесії за його бажанням або згодою (на початку роботи, особливо з залежними, достатньо згоди).

12. Клієнт, як і терапевт, має мати готовність розуміти принципи роботи в Терапії усвідомленням (допомога в усвідомленні до відкриття потенціалу) і брати участь в сесії відповідно до цього.

13. Якщо у клієнта або терапевта з'являється якась інформація стосовно терапевтичного процесу, то нею можна поділитися зі зворотнім зв'язком або після згоди на це протилежної сторони.

Завершення сесії:

14. На завершенні сесії потрібно підвести її підсумки питаннями: Чи було це по запиту? Чи є результат або просунення по запиту під час сесії? Чи ми можемо завершити на цьому на сьогодні? або подібними за змістом питаннями.

15. Сесія завершується клієнтом за усвідомленою готовністю.

16. За бажанням клієнта терапевт може допомогти клієнту усвідомити подальші необхідні кроки після сесії для підтримки результату або просто дати усвідомлений час для цього, так само як і запланувати наступні сесії.

17. Терапевт не має змінювати запит клієнта, навіть якщо відкриваються його складові, підсумки підводяться за первинним запитом клієнта. Клієнт може змінювати свій запит в своєму усвідомленні вільно.

18. Клієнт має відповідальність стосовно присутності на сесії і оплати гонорару терапевта.

19. Пропуск сесії без попередження сплачується клієнтом або компенсується терапевтом, якщо не було форс-мажорних обставин.

20. Всі питання вирішуються в емпатійному обговоренні з врахуванням інтересів обох (та всіх причетних) сторін.

21. Терапевт і клієнт вважаються рівними людьми, з яких один виконує роботу підтримки в усвідомленні для іншої по її запиту, заради її цілей на протязі сесії.

22. Це не накладає обмежень на спілкування терапевта та клієнта поза межами сесії, якщо це не заважає терапевтичному процесу.

23. Контракт має бути комфортним і взаємно прийнятним для обох сторін. Це обговорюється або оголошується терапевтом і приймається клієнтом чи навпаки.

24. Терапевт несе відповідальність за якісне виконання своєї роботи, клієнт - за свій результат. Терапевт не може брати відповідальність за результат клієнта, хоча бере відповідальність зробити зі своєї сторони все для того, щоб результат був досягнений.

А також, можливо вам буде цікаво ознайомитись з цим:

Деякі погляди та джерела, які лягли в основу Терапії усвідомленням:

1. Уявлення про підсвідомість з особистої практики гипнотізації автора, зокрема дослідів з постгіпнотичним навіюванням, подібних до відомого "досвіду з зонтиком" Бернгейма.

 До речі, гіпноз є продуктом індійської культури і був частиною досягненнь індійських йогів і брамінів, після чого він був привезений в Європу і став корінням психоаналізу.

 А також уявлення про шкідливість навіювання, яка виявилась в процесі експериментів з прихованим навіюванням, в яких автор особисто приймав участь на початку 90-х.

2. Холізм - ідея про цілісність, яка вперше сформульована в книзі "Холізм і еволюція" південноафриканського філософа Яна Сметса, а також отримала свій розвиток в гештальт-терапії.

3. Уявлення про "єдність тіла і свідомості" з практики цілителя і фахівця з лікувальної фізкультури Євгена Зуєва, в якому теж простежується слід лікувальних практик тибетського (Північного) буддизму, з якими він був знайомий.

4. Важливість усвідомлення стану "тут і зараз", що підкреслюється в гештальт-терапії, яка, до речі, теж має корінням японський дзен-буддизм.

5. Уявлення гештальт-психології - не плутати з гештальт-терапією - про особливості цілісного функціонування психіки і сприйняття світу.

6. Досвід НЛП та еріксонівського гіпнозу, включаючий "довіру до несвідомого" і "звернення до нього, як до ресурсу".

7. Підхід гуманістичної психології Карла Роджерса та інших авторів, в якому червоною ниткою проходить "повага до особистості клієнта і емпатична підтримка його проживання і усвідомлення досвіду".

8. Ідея відомого екзістенційного психотерапевта Джеймса Бьюдженталя про те, що "головним набуттям психотерапіі є саме розвиток усвідомлення, а не тільки вирішення конкретних проблем".

 Бо усвідомлення дає опору людині і поза межами психотерапіі.

9. Узагальнені уявлення про онтогенез людини, про різні стадії формування особистості, які ми розуміємо, як стадії розвитку ототожнення глибокого цілісного усвідомлення з Я-свідомістю.

10. Уявлення Карла Юнга про те, що "світ є проекція" і наше несвідоме насправді є проектор, а не тільки дзеркало.

 До речі, на Юнга теж мав вплив мав тибетський буддизм, який він вивчав і навіть перекладав так звану "Тибетську книгу мертвих" - насправді терма (приховане для наступних поколінь вчення) Падмасамбхави.

 Мені здається, в ідеї Юнга про колективне несвідоме відстежується уявлення тибетського буддизму про "алайа-віджняну" - "свідомість-насіння" - рівень свідомості, що містить насіння всього.

11. Уявлення трансперсональної психології про те, що "свідомість людини виходить за межі її особистої свідомості в найвищих її досвідах".

12. Ідеї "Руху з відкриття людського потенціалу", в якому брали участь відомі психологи і культурні діячі 60-х років минулого століття, найбільш відомий з них Абрахам Маслоу.

13. Нові технології психотерапіі, які спираються на можливості людини трансформувати свій досвід в процесі усвідомлення (холодинаміка, РПТ, аксесс-бари та інші).

 На відміну від них ми робимо те ж саме на більш широкому і відкритому шляху.

14. Вчення про чисте усвідомлення феноменології Гуссерля.

15. Глибокі знання про усвідомлення і потенціал людини, який тут називається "природою будди", з тибетського буддизму, всіх його чотирьох філософських та практичних шкіл, з якими я маю честь мати зв'язок та в яких отримував числені Посвяти.

16. Звідти ж вчення про "основу всього" яка і "породжує", і сприймає усвідомлені феномени - породжує, насправді, своїм сприйняттям або ясністю в еднанні з пустотністю - "шун'ятою".

"Сяючою пустотністю", яка "є початком і кінцем всього і все завершує".

 Можливо, це складна для сприйняття розумом філософська концепція, але вона є більш вказівкою, поглядом на практичний досвід, притаманний будь-якій людині, який вона може отримати.

 І на який ми спираємося в терапії. Настільки, наскільки потрібно людині для вирішення її запиту. Або, принаймні, надихаємося ним.) Я бачу високі вчення тибетського буддизму, як "високу моду", з якої ми робимо наш "ширпотреб").

 Цікаво, що цей погляд, як це називають в буддизмі замість "теорії", надихаюче співпадає з тим, до чого наближається погляд з наступного пункту.

17. Трохи опосередковано, деякі досліди з квантової фізики, про те, що "електрон стає часткою тільки в присутності спостерігача".

18. Загальновідома і прийнята метафора психотерапіі, як "розвитку, подібно до розвитку дерева з насіння" (прийнята на одному з конгресів Европейської асоціації психотерапії багато років тому).

19. Ідея коучингу про те, що "в людині є все" - її потенціал і всі необхідні відповіді на її питання.

 До речі, ця ідея теж підкрплювалась в Тімоті Голві вченням одного відомого в Америці індійського гуру саме з таким вченням - "В людині все є". Про нього можна почитати в біографії Тімоті Голві - засновника коучингу - наприклад, в Вікіпедії.

20. Дослідження психотравматології, починаючи від "Невротичної тріади Ясперса", яка пов'язує травму з розвитком неврозу, а також підтримує нашу практику швидкого пошуку цієї травми "в картині неврозу", і закінчуючи теорією про можливість не тільки посттравматичного стресового розладу, а "посттравматичного розвитку" і навіть "посттравматичного блаженства" (так, є і таке і українські фахівці, що працюють з травмою, про це говорять. Після звільнення від наслідків травми людина відчуває саме це).

 А також уявлення про "зону внутрішньої самотності", яка виникає при травмі, і може бути подолана в психотерапії розділенням досвіду з терапевтом, та інші.

21. Частково теорія еволюції Чарльза Дарвіна, який вважав, що "люди, на відміну від тварин, еволюціонують не в боротьбі за виживання, а на шляху розуму і співчуття".

22. Дослідження В.М.Бехтерєва стосовно того, що "свобода є важливою умовою розвитку людини", які підтверджуються новими дослідженнями позитивної психології щодо того, що "свобода є єдиним корелятом щастя і задоволення своїм життям".

 Саме свободу ми даємо і повертаємо людині в терапії.

 А сама свобода є "сва-бодха" - це слово з санскриту, що означає "єднання з усвідомленням".

23. Уявлення про соціальну природу людини і про можливість стати людиною тільки завдяки стосункам з іншою людиною.

24. Практика тантри тибетского буддизму, яка напрацювала багато різних методів і ідей, допомагаючих зробити розвиток надихаючим і легким, в тих випадках, коли це можливо.

25. Деякі корисні ідеї з конфліктології, як приклад можу згадати наведену вище книгу Урі та Фішера "Досягнення згоди".

25. Натхнення також від деяких християнських ідей, наприклад, про "царство Боже", яке "всередині вас" та спочатку "менше, ніж гірчичне зерно", а, розвиваючись, вкриває собою всіх.

 Мені здається, це дуже надихаюча ідея потенціалу.

 Також сказано: "шукайте перш за все Царство Боже, а інше все додасться вам".

 Ми вважаємо схоже - будь яка терапія - це пошук і відкриття потенціалу на шляху усвідомлення.

 

26. Та інше (щоб не образити тих, кого я не згадав).

bottom of page